Ubezpieczenie
GAP

Jak działa GAP?

Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet 45%* wartości fakturowej, dlatego tak potrzebne jest ubezpieczenie GAP, które gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości pojazdu, Polisa GAP zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.
*Spadek wartości na przykładzie modelu KIA Sportage.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Każdy Klient, któego pojazd spełnia następujące kryteria:
– Pojazd nowy lub używany do 5 lub 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
– Pojazd o wartości fakturowe brutto nieprzekraczającej 250 000 PLN lub 300 000 PLN.
– Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco (w pełnym zakresie).
– Pojazd, który nie jest eksploatowany jako pojazd specjalny, używany w wyścigach, wynajmowany w formule rent a car, wykorzystywany do nauki jazdy lub jako taxi.
– Pojazd wymieniony w katalogu EUROTAX GLASS.

Zakres ubezpieczenia

GAP FAKTUROWY pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy), a jego ceną fakturową. GAP AUTO CASCO pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy) a jego wartością polisy AC obowiązującą w dniu zawierania GAP AC.

W sytuacji wystąpienia szkody całkowitej pojazdu będącej następstwem wypadku lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.

Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu.

Noty prawne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u autoryzowanego dealera marki Kia wynosi 8,05%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 51 477 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 63 941,04 zł, oprocentowanie stałe 6,39%, całkowity koszt kredytu 12 464,04 zł (w tym: prowizja 1 956,13 zł, odsetki 10 507,91zł), 66 miesięcznych rat równych w wysokości 954,34 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 954,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.10.2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Kia w cenie 83 487 zł, z wpłatą własną 32 010 zł.

Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Kredyt samochodowy udzielany jest przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), z którym współpracują Dealerzy sieci dealerskiej Kia, umocowani do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Dostępność kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta dokonanej przez Bank. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Szczegóły dostępne u Dealerów Kia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty.